Doelstelling

Onze algemene doelstellingen zijn:
  1. Belangenbehartiging van de moslimgemeenschap in Nijmegen.
  2. Het bevorderen van integratie-, emancipatie- en participatieproces van burgers.
  3. Dienstverlening op het gebied van religieuze aangelegenheden.
  4. Het ondersteunen van opvoeding en onderwijs van jongeren.
  5. Het bevorderen van onderlinge contacten