Beleidsplan

Stichting Islamitisch Centrum Nijmegen is een Nederlandse religieusmaatschappelijke non-profit organisatie.
Op basis van feedback vanuit de buurt, de bezoekers, de partners en de maatschappij in het algemeen stellen wij ons beleid vast. Tijdens verschillende contactmomenten met de partners en de achterban worden behoeften en wensen uit het veld op regelmatige basis gepeild.

Wij geven in de nieuwe beleidsperiode vooral aandacht aan de volgende thema’s: uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van onze diensten, het tegengaan van polarisatie, discriminatie en islamofobie in de samenleving, ondersteuning bij het onderwijsproces van jongeren, ondersteuning bij identiteitsontwikkeling en verbreding van ons netwerk.

Deze thema’s komen onder meer aan bod bij het organiseren en ondersteunen van projecten en activiteiten met een vormend, religieus, sociaal, cultureel, maatschappelijk, informatief en/of onderwijsondersteunend karakter.

Vele activiteiten worden door inzet van vrijwilligers opgezet en uitgevoerd.
Wij zijn tevreden over onze rol als belangenbehartiger, dienstverlener, verbinder en staan met beide benen in het maatschappelijk middenveld.

Uitgeoefende activiteiten
– Onze locatie is 7 dagen per week geopend voor de buurt.
– Dienstverlening op het gebied van religieuze aangelegenheden, zoals gebedsdiensten en andere levensbeschouwelijke samenkomsten.
– Ontmoetingsruimte.
– Voorlichtingsdagen.
– Thema bijeenkomsten over diverse vraagstukken.
– Open dag.
– Buurtfeesten.
– Eigen taal en cultuur.
– Sport, spel en excursies.
– Culturele uitstapjes.